Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy

Strona
Menu
Wiadomości
Bieżące położenie:   Home > Świadczenia w ZPO

Świadczenia w ZPO

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy  świadczy usługi w zakresie:

 • Pielęgnacji,
 • Rehabilitacji,
 • Terapii zajęciowej,
 • Terapii psychologicznej,
 • Terapii neurologopedycznej.

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze

Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze mają na celu utrzymanie pacjentów w jak najlepszej sprawności psycho-fizycznej i obejmują:

 • świadczenia pielęgnacyjno-higieniczne,
 • świadczenia diagnostyczne,
 • świadczenia pielęgnacyjno-lecznicze,
 • świadczenia profilaktyczne.

Rehabiltacja

Rehabilitacja stanowi nieodłączny element postępowania leczniczego w większości schorzeń, niezależnie od wieku pacjenta. W naszym Zakładzie głównym działem rehabilitacji leczniczej jest KINEZYTERAPIA czyli terapia ruchem.

W usprawnianiu ruchowym wykorzystywane są odpowiednie ćwiczenia, techniki i metody, przy pomocy posiadanego sprzętu rehabilitacyjnego tj:

 • UGUL,
 • Rotory elektryczne,
 • Pionizator,
 • Balkoniki, piłki, masażery itp.

 Ponadto pacjenci korzystają z takich zabiegów jak:

 • Elektroterapia,
 • Światłoterapia ,
 • Hydroterapia,
 • Vitafon

Ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne odbywają się codziennie i prowadzone są grupowo lub indywidualnie, również przy łóżku pacjenta.

Terapia zajęciowa

Uzupełnieniem rehabilitacji jest terapia zajęciowa, której podstawowym celem jest:

 • zwiększanie zakresu samodzielności,
 • pobudzanie do działania,
 • wykorzystywanie posiadanych zdolności, umiejętności, wiedzy, zdobytego doświadczenia

Twórczy udział terapii zajęciowej buduje poczucie własnej wartości, eliminuje monotonię dnia codziennego, nudę i pustkę.

Program terapii zajęciowej obejmuje:

 • ARTETERAPIE,
 • SOCJOTERAPIĘ,
 • ERGOTERAPIA.

Terapia zajęciowa pomaga podopiecznym chociaż na chwilę zapomnieć o chorobie i problemach. Proponowane zajęcia mobilizują do czynnego udziału, a rodzinna atmosfera, którą staramy się utrzymać pomaga w kompleksowej rehabilitacji.

Terapia psychologiczna

Opieka psychologiczna jest formą wspierania pacjentów poprzez nawiązywanie z nimi relacji opartych na zaufaniu. Perspektywa pobytu poza domem, w czasowym odłączeniu od bliskich jest często dla naszych podopiecznych przygnębiająca. Jest to częsty temat rozmów z psychologiem.

Spotkania z psychologiem prowadzone są indywidualnie oraz grupowo w formie:

 • elementów psychoterapii,
 • treningu umiejętności i kompetencji,
 • psychoedukacji ,
 • treningu funkcji poznawczych,

 W przypadku psychoterapii niezwykle istotny jest również kontakt z rodziną pacjenta.

Terapia neurologopedyczna

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów oferujemy również opiekę logopedyczną.

Osoby, które mają trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem, często czują się gorsze, wyizolowane, odrzucone i zazwyczaj wstydzą się swych dolegliwości, dlatego zajęcia logopedyczne są niezwykle ważne dla poprawy samopoczucia.

W zakres pracy neurologopedy wchodzi m.in.:

 • postawienie właściwej diagnozy lub jej zaktualizowanie,
 • opracowanie programu terapii logopedycznej zgodnej z charakterem zaburzeń,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta.

 

Nasi podopieczni poza opieką specjalistyczną, ukierunkowaną na problemy zdrowotne, potrzebują również wsparcia, zrozumienia i bliskości. Zadaniem całego personelu jest pełna akceptacja chorego.


Celem pobytu podopiecznego w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym jest:

 • Poprawa stanu zdrowia

 • Zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia

 • Aktywizacja i usprawnienie ruchowe

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki

 • Uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności

 • Umacnianie zdrowia

 • Przygotowanie chorego i jego rodziny-opiekunów, bliskich do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych

« Poprzedni  |   Do góry  |   Następny »
Strona
Menu
Wiadomości
Strona
Menu
Wiadomości

Powered by CMSimple | Template by ZPO Bydgoszcz | Login