Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy

Strona
Menu
Wiadomości
Bieżące położenie:   Home > Dokumenty i wnioski

Dokumenty i wnioski

Poniżej zamieszczony jest komplet dokumentów z wnioskiem o umieszczenie osoby w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Bydgoszczy. Prosimy o zachowanie pierwotnej wersji druków i nie modyfikowanie ich. Druki mogą być wypełnione odręcznie lub pismem maszynowym.Do kompletu dokumentów dołączyć należy  kserokopię :

1)aktualnej decyzji emerytalno-rentowej  bądź dokument poświadczający otrzymywanie dochodu z innego źródła.

2) legitymację emeryta - rencisty.

WAŻNE - DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ W ORYGINALE (w przypadku decyzji emerytalnej może być kserokopia)
Wypełnione i skompletowane dokumenty można przysłać  pocztą lub złożyć osobiście w administracji Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńcziego ul. Smukalska 251 w Bydgoszczy.

 

Do pobrania:

1) WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZPO.pdf

2) SKALA BARTHEL.pdf

3) WYWIAD PIELĘGNIARSKI I ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE.pdf

4) SKIEROWANIE DO ZPO.pdf

5) ZOBOWIĄZANIE CZŁONKA RODZINY.pdf

6) DANE TELEADRESOWE.pdf

7) PROŚBA O UMIESZCZENIE W ZPO.pdf


« Poprzedni  |   Do góry  |   Następny »
Strona
Menu
Wiadomości
Strona
Menu
Wiadomości

Powered by CMSimple | Template by ZPO Bydgoszcz | Login