Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy

Strona
Menu
Wiadomości
Bieżące położenie:   Home > O nas

O nas

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy powstał 1 stycznia 2005 r. na bazie Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”.

Początkowo działał w formie zakładu budżetowego, a w 2011 roku uchwałą Rady Miasta został przekształcony w jednostkę budżetową Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Lokalizacja

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy usytuowany jest w dzielnicy Smukała, w pobliżu zakola rzeki Brda. Okolice wokół zakładu to tereny zalesione. Lokalizacja taka zapewnia pacjentom czyste powietrze oraz bliski kontakt z naturą. Architektura budynku i jego najbliższego otoczenia umożliwia pacjentom wychodzenie na spacery i korzystanie ze sprzyjającego mikroklimatu.

Misja i cele

Misją Zakładu jest niesienie pomocy człowiekowi choremu w odzyskaniu największego zakresu sprawności, zapewnienie kontynuacji leczenia, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Pacjentami Zakładu są osoby chore i niepełnosprawne, wymagające stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji, z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki.

Celem świadczonych przez nas usług jest:

 • poprawienie i umacnianie stanu zdrowia i sprawności pacjenta,
 • zapobieganie powikłaniom wynikającym z choroby przewlekłej i długotrwałego unieruchomienia,
 • aktywizacja i usprawnienie ruchowe,
 • zapewnienie bezpieczeostwa i opieki,
 • uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności,
 • przygotowanie chorego i jego rodziny do opieki w warunkach domowych.

Warunki socjalno-bytowe

Zakład zapewnia bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, posiadamy pokoje 2, 3, 4 osobowe.

Gwarantujemy wysoki standard warunków higieniczno-sanitarnych. Wszystkie pomieszczenia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych.

Wyposażony jest w windę, podjazdy dla osób niepełnosprawnych, poręcze przyścienne po obu stronach korytarza, uchwyty pomocnicze w łazienkach i sanitariatach.

Zakład posiada własną kuchnię. Posiłki dla pacjentów przygotowywane są na miejscu zgodnie z zaleceniami dietetycznymi:

 • posiłki podstawowe— trzy razy dziennie,
 • posiłki dodatkowe— odpowiednio do stanu zdrowia pacjenta.

Do dyspozycji pacjentów przeznaczony jest pokój odwiedzin, który dzięki odpowiedniej aranżacji umożliwia im spędzanie wspólnych chwil z bliskimi w atmosferze zbliżonej do domowego klimatu.


Rozbudowa Zakładu 2012/2013

Istotną inwestycją dla Zakładu jest realizacja projektu „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Smukalskiej 251 w Bydgoszczy, zgodna z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013 oraz środków Urzędu Miasta Bydgoszczy

Całkowita wartość projektu - 2 350 000,01

Suma dotacji z EFRR - 1 499 770,00

Zakres inwestycji objął:

 • dobudowę trzykondygnacyjnego budynku (piwnica i 2 kondygnacje naziemne) o pow. 323 m kw. z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, oświetleniem terenu i ogrodzeniem panelowym
 • wykonanie nawierzchni placu z kostki brukowej
 • dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych -  montaż windy
 • dostosowanie standardów sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego do obowiązujących wymogów prawnych,
 • wyposażenie obiektu w zintegrowany system higieny osobistej, który obejmuje wannę do hydroterapii oraz specjalistyczny podnośnik kąpielowy z wagą elektroniczną dla osób leżących.

W wyniku realizacji inwestycji nastąpiła poprawa stanu technicznego Zakładu, a także rozszerzenie zakresu oddziaływań rehabilitacyjnych i terapeutycznych, poprzez wprowadzenie zabiegów hydromasażu. Dzięki wysokospecjalistycznemu wyposażeniu możliwe jest przeprowadzenie około 730 zabiegów hydromasażu rocznie, z których korzysta  ok. 100 pacjentów.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwiła:

 • poprawę jakości usług medycznych w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej na terenie Bydgoszczy
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podopiecznych i personelu
 • zwiększenie liczby świadczonych usług
 • zapewnienie personelowi lepszych warunków pracy.
« Poprzedni  |   Do góry  |   Następny »
Strona
Menu
Wiadomości
Strona
Menu
Wiadomości

Powered by CMSimple | Template by ZPO Bydgoszcz | Login