Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy

Strona
Menu
Wiadomości
Bieżące położenie:   Home > Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia

Podstawowym zadaniem Zakładu jest udzielanie świadczeń gwarantowanych osobom dorosłym w warunkach stacjonarnych, które ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym.

Warunki przyjęcia

Do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego kierowane są osoby z następującymi schorzeniami:

  • neurologicznymi,
  • geriatrycznymi,
  • przewlekle postępującymi chorobami mięśni i stawów,
  • po skomplikowanych złamaniach, urazach,
  • z trudno gojącymi się ranami, odleżynami.

Umieszczenie w naszej placówce odbywa się na podstawie złożonego wcześniej kompletu wymaganych dokumentów, które można pobrać z zakładki "Dokumenty i wnioski"

Świadczenia zdrowotne finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach kontraktu zawartego z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem NFZ.

Pacjent ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia  w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z zastrzeżeniem, że odpłatność nie może przewyższać 70% miesięcznego dochodu pacjenta.

Pobyt w Zakładzie jest czasowy, uzależniony stanem zdrowia pacjenta.

« Poprzedni  |   Do góry  |   Następny »
Strona
Menu
Wiadomości
Strona
Menu
Wiadomości

Powered by CMSimple | Template by ZPO Bydgoszcz | Login